we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Informacje dla osób niepełnosprawnych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, informuje że w związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Włocławek do SOW – (System Obsługi Wsparcia), finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na I semestr
w roku akademickim/szkolnym 2019/2020 w ramach programu „Aktywny Samorząd” będą mogły składać wnioski:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
  przy ul. Ogniowej 8/10, pok. 16,
 • bądź listownie na adres siedziby realizatora: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
  ul. Ogniowa 8/10, 87- 800 Włocławek.

Modyfikacje dokumentu z dnia 17 lipca 2019 roku pn. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, obejmują możliwość zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w Module II, na pokrycie innych kosztów kształcenia –
o 800 zł, z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków oraz trwającymi pracami wdrożeniowymi systemu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w najbliższym czasie przekaże informacje o dostępności druków wniosków oraz terminie uruchomienia naboru wniosków w wersji elektronicznej.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

OBOWIĄZUJE OD 01.09.2019r. DO 30.11.2019r.

 

II kwartał – 2019 r. – 4839,24 zł

/przeciętne wynagrodzenie w kwartale/

 

Wspólne gospodarstwo -50% - 2.420 zł

Osoba samotna – 65% - 3.145 zł

 

Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
ze środków PFRON

30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,

1 452,00 złotych

27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 307,00 złotych

25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 210,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

968,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

968,00 złotych

 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu wrzesień 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17
.

 Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia
i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

 • 04.09.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 • 09.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 16.09.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

4. Fundacja Caietanus

 • 09.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 25.09.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu sierpniu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
•    21.08.2019r. godz.: 13:00 – 14:00
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
•    26.08.2019r. godz.: 11:00 – 12:00
3. Fundacja Caietanus
•    29.08.2019r. godz.: 13:00 – 14:00Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu lipcu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia
i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

 • Polski Związek Niewidomych 

03.07.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

08.07.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

 • Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

17.07.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

 • Fundacja Caietanus

25.07.2019r. godz.: 13:00 – 14:00Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugą turę naboru wystąpień samorządów powiatowych
o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego
(tj. od  dnia 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.).

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ
  i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu, procedury jego realizacji oraz druk wniosku dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce:
O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski
o dofinansowanie w ramach ww. programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w terminie
do dnia 17 czerwca 2019 r.


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu czerwcu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych 

05.06.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

12.06.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

17.06.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

4. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

24.06.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Fundacja Caietanus

27.06.2019r. godz.: 13:00 – 14:00Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu maju 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17 w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

 • 08.05.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 13.05.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

3. Fundacja Caietanus

 • 16.05.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 22.05.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 • 27.05.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu kwietniu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17 w niżej podanych terminach:

Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 03.04.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 08.04.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

Polski Związek Niewidomych

 • 10.04.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

Fundacja Caietanus

 • 25.04.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 • 29.04.2019r. godz.: 13:00 – 14:00


„Aktywny samorząd” w roku 2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument
pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W roku 2019 realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

Moduł I

·         Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

·         Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

·         Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarz specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

·         Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

·         w szkole policealnej,

·         w kolegium,

·         w szkole wyższej - studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe
lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym)
lub niestacjonarnym ( wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły
poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2019

Termin

Opis

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary A – D)

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

 

Przedmiotowe wnioski dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (www.bip.mopr.wloclawek.pl  - zakładka Karty usług) oraz w siedzibie MOPR przy ul.  Ogniowej 8 / 10 w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  (parter, pokój nr 16).   

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu udzielane są bezpośrednio w Sekcji Rehabilitacji  Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – pokój nr 16 oraz pod numerem telefonu 54/423-23-72.

 


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu marcu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,
przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17
w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

-06.03.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

-11.03.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

3. Fundacja Caietanus

-21.03.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

-25.03.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

-27.03.2019r. godz.: 13:00 – 14:00


 

Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych z pracownikami
Punktu Informacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku!!!

 W dniu 19.02.2019r. o godz. 13:00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
we Włocławku, przy ulicy Żabiej 12a (w sali konferencyjnej) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz członków rodzin (mieszkańców Miasta Włocławek) z pracownikami Punktu Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w celu omówienia warunków uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat organizowanego spotkania można uzyskać w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, pokój nr 17,
tel. (54) 423 23 74. Indywidualne zapytania można kierować także drogą mailową na
adres: niepełnosprawni@mopr.wloclawek.pl

Budynek Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Sporządziła: Marta Kujawa - Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu lutym 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17

w niżej podanych terminach:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

-04.02.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

2. Polski Związek Niewidomych

-06.02.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

3. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

-20.02.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Fundacja Caietanus

-21.02.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

-25.02.2019r. godz.: 13:00 – 14:00 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu styczeń 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać  - do zgłaszania się w niżej podanych terminach: 


1. Fundacja Caietanus

 • 10.01.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 14.01.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

 

3. Polski Związek Niewidomych  

 • 16.01.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

 

4. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 •          28.01.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 30.01.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

 

---------------------------------------------------------------------------

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu grudniu 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,
przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać  - do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • ·         05.12.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • ·         10.12.2018r. godz.: 11:00 – 12:00
Polski Związek Niewidomych
 • ·         12.12.2018r. godz.: 12:00 – 13:00
Fundacja Caietanus
 • ·         13.12.2018r. godz.: 13:00 – 14:00


 

Komunikat

w sprawie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

 

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku uprzejmie przypomina, że termin naboru wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym tj. w roku 2019 (okres realizacji: 1 luty 2019 – 31 styczeń 2020) upływa z dniem 23 listopada 2018 r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Informujemy, że przedmiotowe wnioski są dostępne na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji programu udzielane są bezpośrednio
w siedzibie MOPR we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 (Sekcja Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych) pokój nr 11, lub pod nr tel. 54 423 23 88.

Sporządziła: Anna Nowak - specjalista

 


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu listopad 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać - do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

 • 07.11.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA

 • 13.11.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

3. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 14.11.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 19.11.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

5. Fundacja Caietanus

 • 22.11.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

 

 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu październik 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać - do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO”

01.10.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

15.10.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

2. Polski Związek Niewidomych

03.10.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

17.10.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

3. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

08.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

22.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

17.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

24.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

Ponadto informujemy, że od października 2018r. w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17 – dyżur będzie pełnił przedstawiciel Fundacji Caietanus.Głównymi celami tej Fundacji jest: podnoszenie aktywności zawodowej i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami
i zaburzeniami, aktywizacja zawodowa różnych środowisk, pośrednictwo zatrudnienia i promocja przedsiębiorczości, organizowanie doradztwa zawodowego i innych form pomocy społecznej, promocja
i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna w obszarach: ochrony i promocji zdrowia: nauka, edukacji, oświaty i wychowania, sport, turystyka, kultura.

11.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

25.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00Spotkanie dla osób niepełnosprawnych z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w dniu 27.09.2018r. o godz. 11:00
w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, przy  ulicy Łęgskiej 20 (w sali konferencyjnej ZAZ - parter) odbędzie się spotkanie osób niepełnosprawnych ich opiekunów oraz członków rodzin (mieszkańców Miasta Włocławek) z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w celu przedstawienia z jakich dofinansowań mogą skorzystać osoby niepełnosprawne przy udziale środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat organizowanego spotkania można uzyskać w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, tel. (54) 423 23 74,
e-mail: niepełnosprawni@mopr.wloclawek.pl

Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

OBOWIĄZUJE OD 01.09.2018r. DO 30.11.2018r.

 

II kwartał – 2018 r. –   4521,08 zł

/ przeciętne wynagrodzenie w kwartale/

 

Wspólne gospodarstwo -50% -  2.261 zł

Osoba samotna – 65%  -  2.939 zł

 

 

Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

ze środków PFRON

 

30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,

 

 

 

1 356,00 złotych

   27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 221,00 złotych

  25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby      niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 130,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby   niepełnosprawnej,

 

904,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

 

904,00 złotych


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu wrześniu 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,  przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać  - do zgłaszania się w niżej podanych terminach: 

1. Polski Związek Niewidomych  

 • 05.09.2018r. godz.: 12:00 – 13:00
 • 19.09.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO”

 • 10.09.2018r. godz.: 11:00 – 12:00
 • 17.09.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

3. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA

 • 10.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 24.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 12.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 19.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

 


---------------------------------------------------------

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych !!!!!

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w dniu 28.08.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, przy  ulicy Łęgskiej 20 (w sali konferencyjnej ZAZ - parter) odbędzie się spotkanie osób niepełnosprawnych (mieszkańców Miasta Włocławek), ich opiekunów, członków rodzin z przedstawicielami Urzędu Skarbowego we Włocławku w zakresie przysługujących im ulg podatkowych oraz zasad odliczania tych ulg w rocznym zeznaniu podatkowym.

       Szczegółowe informacje na temat organizowanego spotkania można uzyskać  w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, tel. (54) 423 23 74, e-mail: niepełnosprawni@mopr.wloclawek.pl

       Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

--------------------------------------------------------

Informacja

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu sierpniu 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,  przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

 

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO” – Stowarzyszenie  powstało z myślą o dzieciach i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinach – wszyscy potrzebują fachowej pomocy i wsparcia.  Prowadzone przez Stowarzyszenie działania mają na celu wypełnienie luki w zakresie opieki  i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – skierowane są na stworzenie warunków do systematycznej pracy  z osobami upośledzonymi umysłowo, z udziałem fachowej kadry specjalistów, przy współudziale i wsparciu rodziców oraz opiekunów  -  http://oligo.wloclawek.pl/o-nas

 • 06.08.2018r. godz.: 14:00 – 15:00
 • 20.08.2018r. godz.: 14:00 – 15:00

2. Polski Związek Niewidomych - samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną.

 • 08.08.2018r. godz.: 12:00 – 13:00
 • 22.08.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

3. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” - głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom  -  http://eu-wsn.wloclawek.pl

 • 13.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 27.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - jest organizacją obywateli polskich  ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół mającą na celu m.in. poprawę warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym w kraju.

 • 22.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 29.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

Powyższe działania mają na celu zwiększenie dostępności usług informacyjnych świadczonych przez MOPR we Włocławku oraz rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Opracowała: Marta Kujawa------------------------------------------------

Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych

 

Zarządzeniem nr 131/2018 z dnia 16 maja 2018 r. Prezydent Miasta Włocławek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.”Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

W załączeniu Zarządzenie Nr 157/2018 Prezydenta Miasta Włocławek  z dnia 19 czerwca 2018 unieważniające w/w konkurs.

 

--------------------------------------------------------------

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

OBOWIĄZUJE OD 01.03.2017r. DO 31.05.2018r.

 

IV kwartał – 2017 r. –   4.516,69 zł

/przeciętne wynagrodzenie w kwartale/

 

Wspólne gospodarstwo -50% -  2.258,00 zł

Osoba samotna – 65%  -           2.936,00  

 

 

Kwota dofinansowania

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

ze środków PFRON

 

30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,

 

 

 

1 355,00 zł

   27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 219,00 zł

  25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby      niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 064,00 zł

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby   niepełnosprawnej,

 

1 129,00 zł

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

 

903,00 zł

 

----------------------------------------------------------------------------------

 PILOTAŻOWY  PROGRAM – AKTYWNY SAMORZĄD 2018

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że Zarząd PFRON w dniu 31 stycznia 2018 r. przyjął Kierunki działań oraz  warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące  dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku dostępne są na stronie  internetowej PFRON pod adresem:  www.pfron.org.pl.

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” .


 

Termin

 

 

Opis

 

28.02.2018

 

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku  środków finansowych PFRON na realizację programu.

 

 

30.03.2018

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018


 

23.04.2018

 

 

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Realizacji Osób Niepełnosprawnych

 

10.10.2018

 

 

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

 

04.12.2018

 

Upływa termin  składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

 

 

15.04.2019

 

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku


 

30.08.2019

 

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.


 

Druki aktualnych wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej  w zakładce „Aktywny samorząd” 2018.

 --------------------------------------


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
 
OBOWIĄZUJE OD 01.12.2017r. DO 28.02.2018r.
 
III kwartał – 2017 r. –   4255,59 zł
/ przeciętne wynagrodzenie w kwartale/
 
Wspólne gospodarstwo -50% - 2.128 zł
Osoba samotna – 65% -  2.766 zł
 
 
Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
ze środków PFRON
 
30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 
 
 
1 277,00 złotych
   27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
1 149,00 złotych
 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby      niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
1 064,00 złotych
20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby   niepełnosprawnej,
 
851,00 złotych
20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
 
 
851,00 złotych

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku - informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu WRR III.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

1. Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.
 1. B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 2. C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 3. D - likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,
 4. E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach,
 5. F - tworzenie warsztatów zajęciowej,
 6. G - finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej.
2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.
 
 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  • 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 6. w przypadku obszaru G - finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących  rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wnioski należy składać: w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku                                                                         
ul. Kościuszki 26   pokój nr 2, kontakt telefoniczny  54/ 411 – 63 – 12 wew. 44.

Termin składania wniosków (w przypadku obszarów B,C,D i F)
upływa w dniu - 15 stycznia 2018 r.
W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek - od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada 2018 r. bezpośrednio do Kujawsko - Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30.
 

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wniosków dostępne są na stronie PFRON (www.pfron.org.pl) lub można je pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 26,   pokój nr 2 - tel. 54  411-63 -11 wew. 44.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych upływa z dniem 30 listopada 2017r.
Wnioski składać mogą osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR ul. Kościuszki 26 pok. nr. 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54-411-63-11 w. 36.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.bip.mopr.wloclawek.pl
 
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 926).
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
 
OBOWIĄZUJE OD 01.06.2017r. DO 31.08.2017r.
 
I kwartał – 2017 r.    4353,55 zł
/przeciętne wynagrodzenie w kwartale/
 
Wspólne gospodarstwo - 50% - 2177,00 zł
Osoba samotna – 65% -  2830,00 zł
 
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – 1306,00 zł dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – 1175,00 zł dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – 1088,00 zł dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – 871,00 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – 871,00 zł dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2017 ROKU

Gmina Miasto Włocławek za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku  w roku 2017 realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, którego  celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
       Mieszkańcy Włocławka posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie  mogą ubiegać się  o dofinansowanie ze środków PFRON  i uzyskać pomoc finansową w następujących formach wsparcia:
 
Moduł I :
 
Obszar A  - likwidacja bariery transportowej,
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 -  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Wnioski w ramach Modułu I - przyjmowane  będą  do dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
Moduł II: w ramach tego modułu osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
 
Wnioski w ramach Modułu II można składać:
 • do  dnia  30  marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 za drugie półrocze),
 • do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 za pierwsze półrocze).
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
 
OBOWIĄZUJE OD 01.03.2017r. DO 31.05.2017r.
 
IV kwartał – 2016 r.    4218,92 zł
/przeciętne wynagrodzenie w kwartale/
 
Wspólne gospodarstwo - 50% -            2109,46 zł

Osoba samotna – 65%   -                         2742,29 zł

 
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – 1266, zł dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – 1139 zł dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – 1055 zł dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – 844 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – 844 zł dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON
 
PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (t.j. Dz.U. Nr 230 z 2007r. poz.1694 z późn.zm.).
       Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:
 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W TURNUSIE WYNOSI:
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia –dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
 
       Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 
 
       W przypadku przekroczenia powyższych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

       Zasady ustalania pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON określone są w § 5 ust.12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 230,poz.1694) w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z tym przepisem takie pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne:
 • posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • posiadające orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • w wieku do 16 lat,
 • w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 
       Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Kościuszki 26. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. MOPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
       Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje MOPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. 
 
       Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj.:
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
       Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym https://empatia.mpips.gov.pl
 
 
 
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
 
OBOWIĄZUJE OD 01.12.2016r. DO 28.02.2017r.
 
III kwartał – 2016 r. – 4.055,04 zł
/przeciętne wynagrodzenie w kwartale/
 
Wspólne gospodarstwo -50% -            2.028 zł
Osoba samotna – 65%   -                        2.636 zł
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – 1217 zł dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – 1095 zł dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – 1014 zł dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – 811 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – 811 zł dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:
 

1.        Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.

2.        Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:

a.        do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,

b.        do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,

c.        do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),

d.        do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),

e.        uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły / uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem / programem nauki / studiów.

3.        Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:

  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów,  a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

4.        Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;

5.        Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów / nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

6.        Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.  

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony jest pod adresem:
 
 http://www.pfron.org.pl/download/1/6963/tekstjednolity.doc


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych upływa z dniem 30 listopada 2016r.
Wnioski składać mogą osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie składa się w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR ul. Kościuszki 26 pok. nr. 4 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54-411-63-11 w.36

Wnioski dostępne są na stronie internetowej mopr.wloclawek.pl
 
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 926).


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Informacja dla osób niepełnosprawnych – kandydatów do pracy w ZAZ
 
       W związku z planowanym uruchomieniem Zakładu Aktywności Zawodowej, przy ul. Łęgskiej 20 we Włocławku Urząd Miasta Włocławek rozpoczyna wstępny etap naboru osób niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
 
WAŻNE INFORMACJE !!!
 
Podstawowym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym o symbolu przyczyny niepełnosprawności 01-U bądź 02-P lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (w obu przypadkach niezbędne jest wskazanie do pracy w ZAZ).
 
UWAGA!!!
Na etapie składania przez kandydata WSTĘPNEJ DEKLARACJI, w orzeczeniu o niepełnosprawności, nie jest jeszcze wymagane wskazanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
 
Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy zatrudnieniu na 0,55 etatu, wynosi 3 godziny i 51 minut (art.15 ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
 
Praca w ZAZ we Włocławku odbywać się będzie w systemie zmianowym, przy zachowaniu czasu pracy 3 godziny i 51 minut.
 
W Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzone będą między innymi zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wymiarze nie mniejszym niż 60 min, w dniu wykonywania pracy. Zajęcia odbywać się będą w ZAZ, w formie kinezyterapii, masażu i muzykoterapii. W zależności od potrzeb prowadzone będą grupowo lub indywidualne, jak również odpowiednio dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Ponadto, ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności, realizowane będą różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych i pełną integrację społeczną niepełnosprawnych pracowników ZAZ.
 
 
Potrzeby kadrowe w Zakładzie Aktywności Zawodowej (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych). 
 • - pralnia samoobsługowa: 4 osoby
 • - pralnia wodna i fasonowa: 22 osoby
 • - punkt krawiecki: 2 osoby
 • - obsługa techniczna (wynajem sali): 2 osoby
 • - parking: 4 osoby
  
Pierwszy etap naboru polegać będzie na wypełnieniu i złożeniuWSTĘPNEJ DEKLARACJI PODJĘCIA PRACY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”, która podlegać będzie ocenie i weryfikacji przez ORGANIZATORA.
Druki deklaracji wstępnych dostępne są w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, przy ul. Kościuszki 12, pokój 24.
WYPEŁNIONE DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO URZĘDU MIASTA WŁOCŁAWEK, PRZY UL. KOŚCIUSZKI 12, POKÓJ 24, W TERMINIE DO 1 SIERPNIA 2016r.
Po analizie wstępnych deklaracji ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub mailowego z wybranymi kandydatami.
 

Aby zapoznać się z treścią dokumentu  WSTĘPNA DEKLARACJA PODJĘCIA PRACY W ZAZ proszę kliknąć tutaj
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wizyta uczestników WTZ TPD w MOPR

         W  dniach  19 - 23  maja  2016r.   odbyły   się  w   Dziale   Rehabilitacji  Zawodowej  i  Społecznej  Osób Niepełnosprawnych MOPR oraz w Miejskim Zespole Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 trzy spotkania z uczestnikami i instruktorami Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Powyższa wizyta stanowiła realizację planu działania wtz, w ramach którego zaplanowano poznanie przez uczestników wtz obiektów użyteczności publicznej, celem aktywnego treningu aktywizacji zawodowej. Uczestnicy zapoznali się z zadaniami, jakie realizuje Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych i Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, uzyskując informacje o możliwości ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania ze środków PFRON np. do turnusu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a także o wydanie karty parkingowej, legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności. W tym celu instruktorzy terapii zajęciowej otrzymali druki wniosków dla uczestników. Uczestników oprowadzono również po budynku, aby mogli zapoznać się z pracą urzędników oraz z wyposażeniem biura.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

 

       W 2016 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

 

Poradnictwo prawne -  świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych.

 

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl

 

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze, przez godzinę dziennie (9.00 – 10.00) pod numerem telefonu 883 615 863.

 

Zapraszamy do korzystania z usług.

 

 
 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że Zarząd PFRON w dniu  22 lutego 2016 r. przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące przy realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r.
 
       Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku dostępne są  na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl.
 
       Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jednocześnie informując, iż termin przyjmowania wniosków, roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 - za zgodą PFRON został przedłużony                        do dnia 15 kwietnia 2016 r.
 
 
 
Termin
 
 
Opis
 
26.02.2016
Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku.
 
18.03.2016
 
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks) do umowy.
 
15.04.2016
 
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 
31.05.2016
 
 
Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.
 
10.10.2016
 
 
Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach - Modułu II programu.
 
31.01.2017
 
 
Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenie wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.).
 
30.06.2017
 
Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 r. do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.
 
 
 
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków.
 
Druki aktualnych wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej  w zakładce „Aktywny samorząd” 2016.
 
  
 
 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych upływa z dniem 30 listopada 2015r.
Wnioski składać mogą osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 
       Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Dziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR ul. Ogniowa 8/10 pok. nr. 11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54-411-17-60 w. 28.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej mopr.wloclawek.pl
 
       Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
       Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
       Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON ( t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 926).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana terminu zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

W Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

- kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

- utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2), protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3), -

- utrzymania  sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

W Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

- wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września);

- wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie

(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).   

- termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października.

 Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Realizatora programu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktywny samorząd” w 2015 r. - pomoc dla osób niepełnosprawnych
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w dniu 29 stycznia 2015r. Zarząd  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą nr 13/2015 zatwierdził dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.
 
       Tekst załącznika do Uchwały nr 13/2015 dostępny jest na internetowej stronie w www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią w/w dokumentu.
 
Uwaga:
       W 2015 roku z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” tj.:
 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie nr 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

      2.    Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

1) opłata za naukę (czesne),

2) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

3) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenia przewodu doktorskiego.

 
        Wnioski można składać w Dziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ulicy Ogniowej 8/10, pokój nr 9 (tel. 54 411-17-60 wew. 34), w terminie, nie później niż do dnia:
 
 • 30 sierpnia 2015 r. – Moduł I
 • 30 marca 2015 r. – Moduł II (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
 • 30 września 2015 r. – Moduł II (dla wniosków dotyczących roku  akademickiego 2015/2016).
 
       W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)” co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/kolejnych form wsparcia.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zmiana terminu przyjmowania
wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” w 2014 r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że uległ zmianie termin przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I. Osoby niepełnosprawne (mieszkańcy Włocławka) legitymujący się orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz osoby do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do  dnia  30  sierpnia  2014 r. w następujących obszarach:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 -  pomoc w zakupie i montaż u oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 -   pomoc w uzyskaniu  prawa jazdy kategorii B,
Obszar  B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 - zakup sprzętu elektronicznego lub  jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 -  szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar  C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 -pomoc w zakupie zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2- utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 -  zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 -  utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Obszar  D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Termin przyjmowania wniosków w Module II pozostaje bez zmian tj. do dnia 30 września 2014r.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karty parkingowe. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym
Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014r. ulegają zmianie zasady wydawania kart parkingowych. Karty parkingowe wydawane do tej pory przez Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej  Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, od dnia 01.07.2014 r. znajdą się w kompetencjach Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1446) karta parkingowa wydana będzie osobie niepełnosprawnej:
 • zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta wydawana będzie na czas określony – dla osób niepełnosprawnych będzie to maksymalnie 5 lat, natomiast dla ww. placówek – okres 3 lat.
Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ten zacznie funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność 30 listopada 2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w roku bieżącym Gmina Miasto Włocławek ponownie przystąpiła do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (moduł I  i moduł II).
Głównym celem programu jest:
 • likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I),
 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).          
Adresatami programu są mieszkańcy Miasta Włocławek posiadający orzeczenie  o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym, a także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione - mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I w następujących obszarach:

OBSZAR A
– likwidacja bariery transportowej: 
zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do  posiadanego samochodu,
zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
zadanie nr 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,  zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
zadanie  nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  o napędzie  elektrycznym,
zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                       o napędzie elektrycznym,
zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (protezy co najmniej na III poziomie jakości),
zadanie nr 4 - pomoc  w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

OBSZAR D -  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, a także  w ramach MODUŁU II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym,
 1. Opłata za naukę (czesne),
 2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 3. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –  w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
Wnioski można składać do dnia 30 września 2014 r. w tym: wnioski w ramach  modułu II można składać w dwóch terminach: do 30 marca 2014 r. i  do 30 września 2014 r.

Uwaga:  aby otrzymać pomoc finansową ze środków PFRON  trzeba spełniać kryteria określone w programie „Aktywny samorząd”.
Druki wniosków, są do pobrania w MOPR – Dziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przy ulicy Ogniowej 8/10 (pok.nr 10), tel.54/411-17-60 wew.26, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.mopr.wloclawek.pl - zakładka „Karty usług” Aktywny samorząd.

Karta usługi ON 15 Programu "Aktywny Samorząd" dostępna jest TUTAJ
Wzory wniosków do pobrania dostępne są TUTAJ

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl.