we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Zespół ds. Pieczy Zastępczej


Zespół ds. Pieczy Zastępczej
ul. Żytnia 58
Dane teleadresowe

Pracę zespołu koordynuje Lidia Szczupakowska

Do zadań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej należy:
 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, opinii i ocen w zakresie gotowości sprawowania pieczy zastępczej.
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonujących rodzin zastępczych,
 4. zapewnienie pomocy i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności poprzez organizowanie:
  • grup wsparcia,
  • rodzin pomocowych,
  • wolontariatu,
 5. organizowanie poradnictwa i terapii oraz zapewnianie pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego dla osób prowadzących pieczę zastępczą, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym: psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 6. diagnozowanie oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 7. monitorowanie oraz ocena funkcjonowania rodzin zastępczych, w tym dokonywanie ocen na polecenie sądu.
 8. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 9. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinną pieczę zastępczą,
 10. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 11. organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadkach okresowego braku możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 12. opracowywanie i koordynowanie  programu rozwoju pieczy zastępczej,
 13. udział w przygotowywaniu i realizacji programów umożliwiających dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 14. sporządzanie i przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie