we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym


Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym:
ul. Ogniowa 8/10
Dane teleadresowe

Pracę zespołu koordynuje - Piotr Podlaski


Do zadań Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym należy:
  1. diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób bezdomnych,
  2. wykonywanie czynności w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz prowadzenie spraw związanych z wierzytelnościami z tytułu udzielonych świadczeń,
  3. przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  4. udzielanie pomocy i wsparcia oraz prowadzenie pracy socjalnejw celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych a w szczególności kontraktu socjalnego,
  5. tworzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
  6. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania,
  7. inicjowanie i tworzenie programów rozwiązywania problemów osób bezdomnych, koordynacja ich realizacji, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  8. sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań powierzonych Zespołowi.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie