we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Świetlica 'Zachęta'


Świetlica „ZACHĘTA”
ul. Wieniecka 42
Tel.: 54 411 03 94
Dane teleadresowe

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek  10:00 – 18:00


Świetlica ZACHĘTA, mieszcząca się we Włocławku przy ul. Wienieckiej 42 jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej.


Celem działania Świetlicy jest:

 • wspieranie  rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w placówce wsparcia dziennego;
 • zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych;
 • zagospodarowanie czasu wolnego;
 • stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
 • udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka;
 • minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych oraz łagodzenia zaburzeń zachowania;
 • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem;
 • wzmacnianie zdolności rodziców do wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej;

Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Dysponuje powierzchnią ok. 200m2. Dzieci mają do dyspozycji salę główną, jadalnię oraz salę komputerową, wyposażoną w trzy komputery wraz z dostępem do sieci Internet. W Sali głównej znajduje się nowoczesny sprzęt RTV oraz gry edukacyjne, logiczne, układanki, klocki, pomoce dydaktyczne i zabawki.
 
Świetlica ZACHĘTA  dostosowuje swoją ofertę i wieku i potrzeb wychowanków. W szczególności realizuje swoje cele poprzez:

 • zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i dydaktyczne dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, usprawniające logiczne myślenie i kojarzenie;
 • pomoc przy odrabianiu lekcji, pomoc w nauce;
 • zajęcia socjoterapeutyczne;
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia kulinarne (uczestnicy uczą się przygotowywać proste posiłki, ciasta, sałatki i inne);
 • zajęcia sportowe (tenis stołowy, zajęcia z wykorzystaniem materacy i inne);
 • terapię zajęciową (dzieci poznają nowe techniki z zakresu plastyki i rękodzieła oraz rozwijają zdolności i zainteresowania);
 • ćwiczenia logopedyczne;
 • gry i zabawy interakcyjne;
 • gry stolikowe i karciane;
 • imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki itp.)

W okresie wakacyjnym oferta placówki jest znacznie rozszerzona głównie o wyjścia do kina, muzeów, gry i zabawy na świeżym powietrzu, imprezy plenerowe, rozgrywki sportowe oraz wycieczki i spacery. Organizowane są również kolonie dla wychowanków.
Raz w tygodniu uczestnicy oceniają swój pobyt i aktywność na rzecz Świetlicy, najbardziej aktywni są nagradzani.
W ramach pobytu dzieci mają zapewnione bułki oraz drobne słodycze i napoje.

            

Regularnie placówkę wspierają praktykanci oraz wolontariusze z terenu miasta Włocławka.

Świetlica współpracuje z rodzinami swoich wychowanków, pracownikami socjalnymi,
Kuratorami, pedagogami szkolnymi i psychologiem.
Telefon kontaktowy : 054 411 03 94

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie