we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych


Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych
ul. Ogniowa 8/10

Dane teleadresowe


Do zadań Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych należy:

 1. organizacja i prowadzenie obsługi administracyjno - gospodarczej i technicznej obiektów Ośrodka,
 2. sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości – dotyczy wszystkich obiektów Ośrodka,
 3. organizowanie stanowisk pracy poprzez zaopatrywanie w niezbędne do wykonywania czynności służbowych wyposażenie oraz nadzór nad właściwym stanem urządzeń biurowych i technicznych,
 4. zaopatrywanie w materiały niezbędne do wykonywania czynności służbowych,
 5. prowadzenie kancelarii głównej Ośrodka,
 6. prowadzenie spraw i nadzór nad archiwum zakładowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. utrzymywanie i dysponowanie środkami transportu Ośrodka,
 8. prowadzenie właściwej gospodarki mieniem ruchomym oraz środkami rzeczowymi,
 9. realizacja obowiązków nałożonych na Ośrodek na podstawie:
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
  - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495),
 10. prowadzenie dystrybucji świadczeń finansowych przyznanych świadczeniobiorcom z tytułu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dofinansowań z PFRON,
 11. kompleksowe przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu oraz źródeł zewnętrznych,
 12. planowanie, koordynacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług powyżej progów określonych przepisami prawa zamówień publicznych.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie