we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Sekcja Organizacji i Kadr


Sekcja Organizacji i Kadr
ul. Ogniowa 8/10

Dane teleadresowe

 Do zadań Sekcji Organizacji i Kadr należy:

I.     w zakresie organizacji:

  1. przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, prowadzenie ich rejestru, a także kontrola i nadzór nad wykonywaniem zarządzeń Dyrektora;
  2. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich zbioru;
  3. prowadzenie sekretariatu Dyrektora oraz obsługa narad;
  4. nadzór nad zarządzaniem dokumentacją w Ośrodku, koordynowanie czynności kancelaryjnych;
  5. prowadzenie zbioru kart usług;
  6. opracowanie i realizacja planu szkoleń pracowników;
  7. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych;
  8. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  9. przygotowywanie stanowisk i sporządzanie pism Dyrektora w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, w tym odpowiedzi na interwencje, petycje i interpelacje;

II.     w zakresie kadr i spraw socjalnych:

  1. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i awansem zawodowym pracowników;
  2. prowadzenie ewidencji umów o pracę oraz akt osobowych pracowników;
  3. rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  4. dokonywanie czynności kontrolnych w zakresie dyscypliny i czasu pracy;
  5. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;
  6. organizacja praktyk i staży zawodowych;
  7. zapewnienie badań profilaktycznych pracowników;
  8. wykonywanie obsługi administracyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  9. przekazywanie sprawozdań do PFRON oraz Urzędu Statystycznego;
  10. prowadzenie spraw wyjazdów służbowych, korzystania z samochodów prywatnych, zapewnienie biletów komunikacji miejskiej.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie