we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. KONTROLI ZARZĄDCZEJ i ISO


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Kościuszki 26

Dane teleadresowe

Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej i ISO - Urszula Palińska

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Kontroli Zarządczej i ISO należy w szczególności:   

1)     realizacja zadań związanych z utrzymaniem standardów systemu zarządzania jakością zapewniających wykonanie postanowień polityki jakości Ośrodka, spełnienie wymagań normy PN - EN ISO 9001 i organizacji certyfikującej,

2)     koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora, w tym przygotowywanie corocznej samooceny kontroli zarządczej na poziomie komórek organizacyjnych i przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej, opracowywanie zarządzeń, formularzy i dokumentów związanych z systemem kontroli zarządczej oraz analizy dokumentów wskazanych przez Dyrektora,

3)     sporządzanie i prowadzenie rejestru ryzyk Ośrodka, przedstawianie Dyrektorowi okresowej oceny skuteczności metod przeciwdziałania ryzyku na poziomie komórek organizacyjnych,

4)     pozyskiwanie na rzecz Ośrodka środków zewnętrznych na realizację projektów i programów mających wpływ na jakość świadczeń pomocy społecznej i działalności jednostki,

5)     prowadzenie stosownie do potrzeb spraw organizacyjno-administracyjnych w zakresie tworzenia i przekształcania samorządowych jednostek pomocy społecznej,

6)      inicjowanie i realizacja działań na rzecz jakości udzielanych: świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i działań pomocowych dla osób niepełnosprawnych,

7)     opracowywanie i realizacja rocznych programów auditów systemu zarządzania jakością, przygotowanie list pytań i raportów z auditów, w tym wniosków w zakresie efektywności, rzetelności i jakości udzielanych świadczeń,

8)     opracowanie programów i szkolenie pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością,

9)     współpraca z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i organizacją certyfikującą w zakresie jakości świadczonej pomocy.

 

Polityka Jakości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

 

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Kościuszki 26
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 411-63-11
tel.: 054 411-63-12
tel.: 054 411-63-13
tel./fax: 054 411-63-14

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie