we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną


Osoby, które w czasie epidemii koronawirusa nie miały możliwości złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć wniosek
nie później, niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie wcześniej niż od 20.03.2020 r.).

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną został wprowadzony szczególny tryb ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Chodzi o to, by osoby, które obecnie złożą wniosek, mogły otrzymać wsparcie z mocą wsteczną. Tryb ten został uregulowany
w art. 15zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374
z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną można otrzymać pod warunkiem dołączenia
 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego klauzuli, ze wskazaniem okresu
za który ma być przyznany dodatek mieszkaniowy.
Poza możliwością przyznania dodatku
z mocą wsteczną wszystkie inne warunki jego przyznawania pozostają bez zmian.

Pobierz klauzulę w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie