we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Trwa rekrutacja do projektu „AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!”Trwa rekrutacja do projektu

„AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu
pn. „AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt adresowany jest do:

20 osób (kobiet -12, mężczyzn - 8), w tym 12 osób niepełnosprawnych
(kobiet - 7, mężczyzn - 5) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
m.in. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz 8 osób (kobiet - 5,
mężczyzn - 3) z otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Proponowane formy wsparcia w projekcie:

  • Grupowe warsztaty motywacyjne;
  • Grupowe warsztaty prawnicze;
  • Warsztaty z aktywizacji społecznej (praca socjalna);
  • Grupowe warsztaty informatyczne;
  • Grupowe warsztaty dietetyczne;
  • Grupowe warsztaty z wizażu;
  • Działania o charakterze środowiskowym.

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, którzy są zainteresowani uczestnictwem w projekcie i spełniają powyższe warunki mogą składać ankiety rekrutacyjne do Biura Projektu – MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10 – wrzucając je do urny znajdującej się przed wejściem do budynku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz ankieta rekrutacyjna dostępne
są na stronie internetowej MOPR -
http://mopr.wloclawek.pl/ w zakładce projektowej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 54 423 23 74
lub
e-mail:
niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie