we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Program „Oddłużenie” w 2020r.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych zawartego w dniu 07.01.2020r. planuje realizację kolejnej edycji Programu „Oddłużenie” dla 35 osób.

Głównym celem Programu jest pomoc osobom (a właściwie całym rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. Realizacja Programu została zaplanowana w 2okresach: 1 edycja od lutego 2020r. do maja 2020r. dla 17 osób oraz 2 edycja od lipca 2020r. do października 2020r.dla 18 osób.

Osoby przystępujące do Programu  będą zatrudnione w ramach robót publicznych na terenie Miasta Włocławek m.in. w MOPR, OSIR, MZUKiD, ŚDS, Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”, DPS. Po zakończeniu robót każdy z pracodawców jest zobowiązany zatrudnić uczestnika na co najmniej 1 miesiąc (np. umowa zlecenie).

Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.

W styczniu 2020r. trwa rekrutacja do I edycji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt  telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Okrzei 61 w godzinach urzędowania klubu.

 

Przygotowała: K.Szymańska

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie