we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Podnosimy kwalifikacje nabywając nowe umiejętnościW miesiącu grudniu 2019 r. 23 uczestników projektu grantowego pn. „Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”, podwyższyli kompetencje podczas kolejnych warsztatów. Były to miedzy innymi zajęcia kreatywne wykonywania makram oraz zajęcia florystyczne, gdzie pod okiem instruktora uczyli się  różnych technik florystycznych. Przygotowywali wieńce świąteczne, choinki, kompozycje w szkle, ikebany. Cykl zaplanowanych zajęć zakończyły warsztaty autoprezentacji. Nabyte umiejętności uczestnicy będą przekazywać w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając mieszkańców do aktywności społecznej.

Projekt grantowy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Sporządziła: Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz - Koordynator Projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie