we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Informacja


 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że w październiku br. Rada Miasta we Włocławku dokonała podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższym niepełnosprawni mieszkańcy Włocławka lub ich opiekunowie
w przypadku planowanego lub dokonanego już zakupu przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego mogą ubiegać się o dofinansowanie albo zwrot poniesionych kosztów
ze środków PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wyczerpania przyznanego limitu finansowego.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie osoby zainteresowane mogą uzyskać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku – Sekcja Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Ogniowa 8/10 – pokój 16 – tel. 54 4232372 wew. 372.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie