we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
„Uczestnicy projektu - Mocni razem odbyli pierwsze warsztaty”W czerwcu i we wrześniu 2019r. 23 uczestników projektu grantowego pn. „Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”, odbyli pierwsze warsztaty podnoszące wiedzę.

Były to miedzy innymi: warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas których uczestnicy uzupełnili wiedzę na temat zasad pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyki zdrowotnej oraz warsztaty antystresowe na których zostały omówione mechanizmy powstawania stresu, sposoby radzenia ze stresem oraz techniki relaksacyjne.

Na uczestników czeka jeszcze wiele ciekawych zajęć, które będą trwały do końca grudnia br. Projekt grantowy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko  – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Sporządziła: Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie