we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”!!!


 Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił dofinansowania do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego w 2019 roku.

Powyższe wsparcie kierowane jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON na zakup wózka elektrycznego wynosi do 10 000 zł, a minimalny wkład własny wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi. Pomoc może być udzielona
po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym udzielono pomocy.

Aby otrzymać pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu należy do dnia 31 sierpnia 2019 roku złożyć wniosek w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, pok. nr 16.

Druk wniosku dostępny jest także na stronie internetowej – www.mopr.wloclawek.pl w zakładce –„Aktywny Samorząd”.

Uwaga!

W przypadku niezatrudnionych i nieuczących się osób w wieku aktywności zawodowej warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki
w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Ponadto posiadane przez osobę niepełnosprawną potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie
na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) może być traktowane jak pozytywna opinia eksperta PFRON.


Opracowała: Marta Kujawa
Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie