we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Program „Oddłużenie’’ w 2019r.


       Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych kontynuuje  kolejną realizację Programu „Oddłużenie”.

       Głównym celem Programu jest pomoc osobom (a właściwie całym rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. Realizacja Programu I edycji trwała od lutego 2019r. do maja 2019r.W ramach robót publicznych było zatrudnionych 14 osób na terenie Miasta Włocławek  m.in. w MOPR, OSIR, MZUKiD, ŚDS, Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr1 „MALUCH”, DPS ul. Dobrzyńska. Obecnie trwa rekrutacja do II edycji. Zgodnie z porozumieniem zaplanowano zatrudnienie 16 osób w okresie od lipca 2019r. do października 2019r. Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt  telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Okrzei 61.

 

Przygotowała: K.Szymańska

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie