we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Projekt - Utworzenie klubu młodzieżowego 'Osiągalnia' przy świetlicy środowiskowej MOPR 'Zachęta'


Utworzenie klubu młodzieżowego "Osiągalnia"

przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"

 Projekt grantowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, nr 2/G/2018/014 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu

Celem projektu jest utworzenie klubu młodzieżowego (KM) „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”. Udział w zajęciach w KM wspomoże rozwój psychospołeczny uczestników, umożliwi wczesną identyfikację zachowań ryzykownych oraz wskaże możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego. W trakcie 6 m-cy uczestnictwa każdemu uczestnikowi zapewniona zostanie grupowa i indywidualna wielozakresowa pomoc oraz wsparcie prowadzące do rozwiązania istniejących problemów opiekuńczo - wychowawczych oraz poprawy funkcjonowania w społeczeństwie.

Głównym celem projektu jest wspieranie młodzieży, która ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęta zostanie wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do potrzeb oraz przyczyni się do budowy więzi, relacji i integracji grupy w wieku adolescencji.

 Odbiorcy projektu

Projekt Utworzenia Klubu Młodzieżowego „Osiągalnia” skierowany jest dla 12 osób (K-8, M-4) w wieku 14 – 18 lat zamieszkujących teren miasta Włocławek, korzystających z pomocy MOPR w okresie od 14.05.2019 r. do 15.11.2019 r.

 W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1.    wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – stała pomoc opiekuna klubu,

2.    pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – zajęcia
z doradcą zawodowym 3 spotkania po 2 godz.,

3.    wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań – zajęcia z socjoterapeutą 6 spotkań po 2 godz.,

4.    zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – zajęcia z terapeutą uzależnień 3 spotkania po 2 godz.,

5.    rozwój talentów i zainteresowań – zajęcia z instruktorem zajęciowym
8 spotkań po 2 godz.,

6.    bezpieczne zachowania pro zdrowotne – zajęcia z pielęgniarką 3 spotkania po 2 godz.,

7.    w celu wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem zostaną podjęte działania środowiskowe takie jak: wyjścia do kina, na kręgle, do MCDonald`s, dwie wycieczki do Malborka i Warszawy oraz ognisko.


Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10; 87-800 Włocławek
pok. Nr 233
tel.: 54 423 23 46

Koordynator projektu Monika Orzechowska: m.orzechowska@mopr.wloclawek.pl

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 23 147,08 zł
Kwota dofinansowania: 21 336,16 zł
Wkład własny: 1 810,92 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie grantowym Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"

Formularz rekrutacyjny do projektu grantowego Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia" przy świetlicy środowiskowej MOPR "Zachęta"

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie