we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Projekt - Mocni razem - Podniesienie kwalifikacji liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej


   „Mocni razem - Podniesienie kwalifikacji liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”

   Projekt grantowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku,
nr 4/G/2018/010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu

   Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z otoczenia osób zagrodzonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r. 


Odbiorcy projektu


   Projekt sterowny jest 23 osób (20K, 3M) w tym: 9 osób – liderów społeczności lokalnej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 14 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 5 wolontariuszy, koordynator Klubu Wolontariatu, 4 organizatorów społeczności lokalnej, 3 liderki.

   W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1.        Działania warsztatowe w ramach projektu grantowego skierowane będą do 23 osób (20K,3M).   Na działania warsztatowe  w projekcie składają się:


a.   Warsztat pierwszej pomocy przedmedycznej, którego celem będzie  zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej

    (1 spotkanie 4 godz., 23 osoby).


b.   Warsztaty z zakresu autoprezentacji, których celem będzie rozwinięcie umiejętności publicznego prezentowania własnych pomysłów i przekonań przez wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem tj.: organizatorów społeczności lokalnej
i koordynatora Klubu Wolontariatu (2 grupy, 2 dnix6 godz.= 12 godz. – jedna grupa, razem 2 grupy 24 godz.).


c.   Warsztaty antystresowe, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu ze strategiami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W warsztacie wezmą udział 23 osoby. Zajęcia będą odbywały się przez dwa dni
po 6 godzin tj. razem 12 godz.


d.   Warsztaty florystyczne, których celem będzie zapoznanie  wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z elementami terapii z roślinami oraz zapoznanie z podstawowymi akcesoriami florystycznymi i komponowaniem kompozycji florystycznych
z żywych kwiatów. Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osób
tj. razem 18 godz.


e.   Warsztaty techniki animacji, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi technikami animacji, takimi jak: animacja czasu wolnego, face painting, gry i zabawy  dla dzieci, młodzieży, seniorów, tworzenie balonowych konstrukcji, zabawy animacyjne przy użyciu chusty Klanza.
Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osób tj. razem 18 godz.


f.   Warsztaty kreatywne z wykonywania świec i mydeł, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów  społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi alternatywami spędzania czasu wolnego m.in. technikami zajęć kreatywnych.
Odbędzie się 1 spotkanie 6 godz. dla 23 osób.


g.   Warsztaty kreatywne z wyplatania makram. Celem warsztatów będzie zapoznanie liderów społeczności lokalnej i wolontariuszy z różnymi technikami zajęć kreatywnych, takimi jak makrama – umiejętność wyplatania sznurków
bez użycia igieł, drutów lub szydełka.  Odbędą się 2 warsztaty po 6 godz.
Razem 12 godzin  warsztatów dla 23 osób. 


2.      Działania środowiskowe

a.     Wycieczka edukacyjno-integracyjna do ogrodu botanicznego, 23 osoby.

b.     Anielskie spotkanie przy choince, 23 osoby oraz otoczenie – mieszkańcy miasta Włocławek.  

 

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Klub Integracji Społecznej, ul. Okrzei 61
pok. nr 6
tel.: 54 411 04 37

cal@mopr.wloclawek.pl

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 35195,70 zł
Kwota dofinansowania: 31868,00 zł
Wkład własny: 3327,70 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie grantowymMocni razem - Podniesienie kwalifikacji liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”

Formularz rekrutacyjny do projektu grantowego „Mocni razem - Podniesienie kwalifikacji liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej”

Mocni razem:
„Uczestnicy projektu - Mocni razem odbyli pierwsze warsztaty”

„Razem byliśmy na wycieczce edukacyjno-integracyjnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego”

Uczestnicy projektu „Mocni razem” podnoszą kwalifikacje

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie