we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY


Podobnie, jak w minionych latach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie rozpocznie się Program korekcyjno-edukacyjny dla osób pozostających w relacjach nacechowanych przemocą wobec swoich bliskich. Zajęcia będą prowadzone według zasad „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, który został opracowany jako model integrujący podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. Spotkania poprowadzą certyfikowani trenerzy.

Udział w programie jest bezpłatny i skierowany do:

  • osób, które wyrażą akces uczestnictwa w programie,
  • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
  • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych (w takim przypadku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii),

Kwalifikacji uczestników będą dokonywali trenerzy prowadzący, a spotkania będą obywały się jeden raz w tygodniu w okresie od maja do lipca 2019 r. w formie sesji indywidualnych i grupowych.

 

Nabór potencjalnych uczestników trwa do dnia 15 maja 2019 r.

 

Koordynacja działań:

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
Ul. Żytnia 58 (I piętro, pokój 33)
Pani Anna Krysińska – pedagog. telefon (54) 413 50 96 wew. 52,

zespol.interdyscyplinarny@mopr.wloclawek.pl

 

Opracował Z. Piechocki

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie