we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Aplikując do udziału w projekcie „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zlecenie PARPA ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, miasto Włocławek jako jedyne w województwie kujawsko-pomorskim zostało wybrane do przeprowadzenia w 2019 roku superwizji dla 10 specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobą prowadzącą będzie Pani Renata Durda – certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy  w Rodzinie „Niebieska linia” IPZ, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.

Pierwsze spotkanie – już w kwietniu.

Opracowała A. Krysińska

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie