we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Program Oddłużenie – edycja 2019


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych rozpoczął kolejną rekrutację do Programu „Oddłużenie”.

Głównym celem Programu jest pomoc osobom (a właściwie całym rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. Program będzie realizowany  2 edycjach: od lutego 2019r. do maja 2019r. oraz od lipca 2019r. do października 2019r.

Osoby przystępujące do Programu  będą zatrudnione w ramach robót publicznych na terenie Miasta Włocławek  m.in. w MOPR, OSIR, MZUKiD, ŚDS, Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr1 „Maluch”. Po zakończeniu robót każdy z pracodawców jest zobowiązany zatrudnić uczestnika na co najmniej 1 miesiąc (np. umowa zlecenie).

Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt  telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Okrzei 61.

 

Przygotowała:
Krystyna Szymańska
Klub Integracji Społecznej

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie