we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
WŁOCLAWEK MÓWI PRZEMOCY STOP


W działaniach Projektu „Włocławek mówi przemocy STOP – dostępność usług” przeprowadzono szkolenie dla Dyrektorów placówek oświatowych miasta z zakresu procedury „Niebieskie Karty”.

W trakcie spotkania zaprezentowano cztery moduły tematyczne, które przypomniały pozwoliły uporządkować wiedzę o zakresie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie oraz wynikających z innych przepisów prawa w zakresie podejmowania działań na rzecz dzieci i rodzin uwikłanych w przemoc.

Moduł 1: Mechanizmy funkcjonowania członków rodziny, w której występuje przemoc
Moduł 2: Procedura Niebieskie Karty
Moduł 3: Procedury i zasady działania Sądu Opiekuńczego w sprawach rodzinnych i czynów karalnych popełnianych przez nieletnich
Moduł 4: Prawne aspekty zaniechań podejmowania działań przez instytucje państwowe i samorządowe w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci.

 

Szkolenie poprowadzili:

Marek Koliński - absolwent szkoleń i kursów pracy z osobami doświadczającymi przemocy, emerytowany policjant - koordynator procedury „Niebieskie Karty” Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Robert Lubrant - Prezes bydgoskiego Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka”.

 

Zbigniew Piechocki

Koordynator Projektu


GALERIA ZDJĘĆ

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie