we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza na:

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Spotkania odbędą się w dniach:

15 marca 2018 w godz.  8.00-14.00

16 marca 2018 w godz. 8.00-14.00


Miejsce : Sala Konferencyjna „Garage Hotel”,  ul. Toruńska 113, Włocławek
 


PROGRAM:

 

godz. 8.00 – rozpoczęcie spotkania

1. Wykłady eksperckie:

  • Pomiędzy instytucją, a rodziną - deinstytucjonalizacją systemu pieczy zastępczej w kontekście tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej;
  • Zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz pieczy zastępczej;
  • Rodzinna piecza –korzyści dla rozwoju dziecka.

godz.11.15  serwis kawowy

2.  Panel dyskusyjny:

Modernizacja pieczy zastępczej w kontekście odejścia od instytucjonalizacji: odejście od dużych placówek, rozwój rodzinnych form opieki, zmiana postrzegania placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Dobre praktyki działań na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w woj. kujawsko –pomorskim:

  • doświadczenia rodzin zastępczych;
  • rozwój rodzinnych form opieki i odejście od dużych placówek przykładem skutecznej deinstytucjonalizacji.

3. Podsumowanie seminarium – dyskusja panelowa.

godz. 13.15 – obiad

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 54 413 50 95 w.63 do dnia 9 marca 2018r., ilość miejsc ograniczona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

„Dla Naszych Dzieci”, ul. Sielska 3, 87-800 Włocławek

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie