we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
Program Oddłużenie


       Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych rozpoczyna kolejną edycję „Programu Oddłużenie”.
       Głównym celem programu jest pomoc osobom (a właściwie całym rodzinom) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. Program będzie realizowany w 2 edycjach:
 II-V.2018r. oraz VII – X.2018r.
       W miesiącu styczniu 2018r. rozpoczęły się w AZK przy ul. Ostrowskiej 30 wstępne rozmowy kwalifikacyjne z dłużnikami gminnego zasobu mieszkaniowego do powyższego Programu. Osoby przystępujące do Programu  będą zatrudnione w ramach robót publicznych na terenie Miasta Włocławek m.in. w MOPR, OSIR, MZUKiD, ŚDS, Miejska Jadłodajnia, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „MALUCH”. Po zakończeniu robót każdy z pracodawców jest zobowiązany zatrudnić uczestnika na co najmniej 1 miesiąc (np. umowa zlecenie).
       Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.
 
Przygotowała:
K. Szymańska
Kierownik KIS
tel. 54 411-04-37
 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie