we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka- I edycja 

           REINTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA – I EDYCJA
 
projekt realizowany przez Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
 
Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Włocławek.
 
Projekt skierowany do osób:
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • wieku aktywności zawodowej – 15-64 lata,
  • z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • niepracujących,
  • z terenu miasta Włocławek.
 
Proponowane formy wsparcia:
  • poradnictwo i wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych
  • pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe (dla osób niezarejestrowanych w PUP)
 
Informacje:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Kościuszki 26,
parter pok. 4b tel: 54 4116311 w. 34
www.mopr.wloclawek.pl
 
 

Dofinansowanie projektu z UE: 288 279,86


 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja”  (RPKP.09.02.01-04-0009/17

 


Działania w ramach projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie