we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Certyfikat CAL na lata 2013-2016


       W dniu 21 listopada 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał nowy Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.

       Certyfikat został nadany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL za wdrożenie modelu organizowania społeczności lokalnej jako instytucji pomocy i integracji społecznej, która wyróżnia się pracą w zakresie organizowania społeczności lokalnej (OSL).


       Centrum Aktywności Lokalnej CAL to organizacja społecznościowa nowego typu – otwarta wrażliwa na zmiany zachodzące w środowisku, wsłuchująca się z uwagą w lokalne potrzeby, stanowiąca wsparcie w rozwoju społeczności lokalnej.
  • CAL wspiera zaangażowanie ludzi w różne sfery życia społecznego, uznając, że ich aktywność jest podstawą odpowiedzialnej i kreatywnej wspólnoty lokalnej.
  • CAL aktywnie współpracuje z różnymi aktorami życia społecznego, nie ograniczając się do określonej grupy, organizacji, instytucji, branży.
  • CAL buduje sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwa i mieszkańcami, traktując ich jak równorzędnych partnerów na rzecz współtworzenia długofalowych pozytywnych zmian w środowisku.
  • CAL animuje, edukuje, integruje lokalną społeczność i wzmacniania jej potencjał do rozwoju i zdolność do samostanowienia.
  • CAL to organizacja ucząca się, stale podnoszącą swoje kompetencje i dbająca o swój rozwój.
  • CAL pracuje w oparciu o wartości, takie jak wzajemne zaufane, poczucie wspólnotowości, okazywanie szacunku dla różnorodności, podmiotowość, zaangażowanie i partycypacja.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie