we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
Zespół ds. Koordynacji i Nadzoru nad Placówkami


Zespół ds. Koordynacji i Nadzoru nad Placówkami 
ul. Kościuszki 26

 
Godziny pracy: 
Poniedziałek, środa, czwartek  od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
piątek od 7:30 do 15.00
 
Starszy specjalista – Małgorzata Ziółkowska
Starszy specjalista pracy socjalnej – Monika Orzechowska

Zadania Zespołu ds. Koordynacji Nadzoru nad Placówkami:

1.   Nadzór nad realizacją zadań wynikających ze statutów i regulaminów oraz koordynowanie pracy ośrodków wsparcia i pomocy społecznej tj.:

a)   Placówek Wsparcia Dziennego – Świetlic,

b)   Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku,

c)   Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku,

d)   Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 we Włocławku,

e)   Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku,

f)    Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” we Włocławku. 

2.   Koordynowanie miesięcznych i rocznych planów merytorycznych i rzeczowo – finansowych ośrodków wsparcia i pomocy społecznej.

3.   Nadzorowanie realizacji programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych wynikających z rozeznanych potrzeb.

4.   Współpraca z organami nadzoru w zakresie przestrzegania przez placówki wsparcia i pomocy społecznej standardów świadczonych usług.

5.   W ramach nadzoru nad samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi opracowanie planów kontroli i ich realizacja.

6.   Nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego – Świetlicach.

7.   Prowadzenie, koordynowanie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Kościuszki 26
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 411-63-11
tel.: 054 411-63-12
tel.: 054 411-63-13
tel./fax: 054 411-63-14

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie