we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU
    Witamy na naszej stronie
Sekcja Asysty Rodzinnej


Sekcja Asysty Rodzinnej
ul. Ogniowa 8/10

Pracę zespołu koordynuje - Zbigniew Piechocki

Do zadań Sekcji. Asysty Rodzinnej należy:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
 2. bezpośrednia praca w środowisku rodzinnym,
 3. wspieranie rodziny w rozwiązywaniu różnorodnych problemów,
 4. współpraca z instytucjami oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi itp.,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania społecznego,
 8. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 10. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinach,
 11. monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta.
 12. prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz i przygotowywanie informacji z zakresu realizowanych zadań.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie