we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Sekcja Rozwoju Społecznego i Sprawozdawczości


Sekcja Rozwoju Społecznego i Sprawozdawczości

Dane teleadresowe

Pracą Sekcji Rozwoju Społecznego i Sprawozdawczości kieruje  Kierownik  Stanisława Matejska


Do zadań Sekcji Rozwoju Społecznego i Sprawozdawczości należy w szczególności:

 1. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 2. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej pomocy finansowej i rzeczowej,
 3. inicjowanie nowatorskich działań w zakresie pomocy społecznej oraz współpraca w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 5. przygotowywanie i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy w zakresie działalności Ośrodka,
 6. udzielanie klientom informacji o prawach i uprawnieniach,
 7. świadczenie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu działania Ośrodka oraz pracowników socjalnych Ośrodka,
 8. koordynowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców miasta w zakresie pomocy społecznej,
 9. koordynowanie pomocy i wsparcia na rzecz beneficjentów pomocy społecznej w realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 10. opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,  
 11. opracowywanie analiz czynników mogących mieć wpływ na zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz formuowanie wniosków w tym zakresie,
 12. inicjowanie tworzenia programów celowych dla rozwiązywania problemów społecznych Miasta Włocławek,
 13. koordynowanie akcji socjalnych kierowanych dla klientów Ośrodka realizowanych przez pracowników Działu,
 14. przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie wykonywanych zadań.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie