we WłocławkuKLUB WOLONTARIATU

    Witamy na naszej stronie
Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych


Sekcja Realizacji Świadczeń Społecznych
ul. Ogniowa 8/10
Dane teleadresowe

Godziny pracy:
Poniedziałek, środa, czwartek  od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
piątek od 7:30 do 15.00

Kierownik – Maria Wojtulska
Koordynator - starszy specjalista pracy socjalnej -
Agnieszka Skonieczna

Zadania Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych:

  • wydawanie decyzji administracyjnych i realizacja przyznanych świadczeń pomocy społecznej przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz realizacja świadczeń wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych,
  • prowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z zasiłków stałych oraz osób bezdomnych objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności oraz przekazywanie stosownych składek,
  • prowadzenie ubezpieczeń emerytalno – rentowych osób, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny i przekazywanie stosownych składek,
  • realizacja świadczeń w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • realizacja egzekucji komorniczych,
  • prowadzenie spraw związanych z odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • planowanie i sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań,
  • wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka,
  • realizacja rządowych programów pomocowych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19


Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie