we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Włocławska Kampania Białej Wstążki


       Od 17 września br. trwają we Włocławku przygotowania do Kampanii Białej Wstążki. Międzynarodowa Kampania Białej wstążki zainicjowana została w 1991 r. przez grupę mężczyzn w Kanadzie, w drugą rocznicę „masakry w Montrealu”. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zastrzelił na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata po tych wydarzeniach przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy w stosunku do kobiet jako znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się jej wszelkim formom: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. Obecnie kampania jest organizowana w ponad 50 krajach.

       Celem kampanii jest rozpoczęcie społecznej debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet i dzieci oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Zmierza do włączenia ich w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia.

       Organizatorami kampanii we Włocławku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą Wobec Kobiet jest Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji oraz Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny.

       Do udziału w Kampanii włączyły się również świetlice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: „Zorza” ul. Żytnia 58, „Zachęta” ul. Wieniecka 42, „Zefir” ul. Gałczyńskiego 9 oraz „Zacisze” ul. Zakręt 8 oraz Domy Pomocy Społecznej we Włocławku. Dzieci ze świetlic wykonały prace plastyczne nt. „Oblicza przemocy”, które w trakcie trwania kampanii będą wystawione mieszkańcom Włocławka. Natomiast uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zapiecek 10, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej „Skarpa” ul. Dobrzyńska 102 oraz Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 wykonali białe kwiaty, które w trakcie marszu na zakończenie kampanii będą rozdawane mieszkańcom Włocławka.

       Akcje przeprowadzane w ramach kampanii mają prowadzić do zmiany myślenia przeciętnego człowieka, kobiety i mężczyzny, by w sposób bardziej kategoryczny przeciwstawiać się przemocy.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie